موسسه آموزش عالي شانديز مشهد - سامانه پورتال دانشجويي
RSS آخرين اخبار سايت

  • لطفا صبر کنید
    در حال دریافت آخرین اخبار از سایت
RSS آخرين مطالب سايت

  • لطفا صبر کنید
    در حال دریافت آخرین مطالب از سایت

 

* شماره دانشجويي:
* رمز عبور:

شماره تلفن موسسه: ۳۱۵۰۹
دانشجویان ورودی سال 1400، توجه داشته باشید رمز عبور کد ملی با هر دو حالت بدون صفر و با صفر آزمایش کنید.

واحد رایانه موسسه آموزش عالی شاندیز   :::   ۳۱۵۰۹۳۳۳   :::       :::    itshandiz.ac.ir    :::       :::